Artikel-Nr. 280 753PPL
Inhalt
750 ml

Produkt trudno zapalny

 • Posiada ogólne ?wiadectwo bada? nadzoru budowlanego
 • Jako?? B1 wg DIN 4102
 • Produkt trudno zapalny (DIN 4102-B1) tylko mi?dzy masywnymi, mineralnymi albo metalowymi materia?ami budowlanymi
 • Produkt jednosk?adnikowy
 • Pojemno?? ok. 48 litrów
 • Odporno?? na starzenie
 • Utwardzany przez wilgo?
 • Struktura komórkowa z drobnymi porami
 • Trwa?a struktura, stabilny kszta?t

Korzy?ci:

 • Szybkie twardnienie
 • Mo?liwo?? ci?cia po ok. 40 minutach
 • Mo?liwo?? krycia tynkiem i malowania
 • Odporno?? na starzenie i grzyby
 • Uniwersalne zastosowanie

Zakres zastosowa?:

 • Monta? i klejenie
 • Uszczelnianie w obr?bie ?cian i dachu
 • Wyg?uszenie i izolacja
 • Wype?nianie elementów konstrukcyjnych i pustych przestrzeni materia?em ognioodpornym